Diamond Color, Diamond Factory, Jaume III, nº13 07012 Palma de Mallorca
Färg (COLOR)

Om färgen av en diamant skulle ses som en frisk, transparant droppe av sommarregn, då skulle vi kalla den färglös. Desto närmare en diamant kommer till att vara absolut färglös desto ovanligare är den. En diamants färg är väldigt subtil och kan därför enbart bedömas av en experts öga.


För att hjälpa dig att förstå vilken färg du väljer används en internationell färgbestämning skala där alfabetets bokstäver används för att namnge färgerna. I detta system anses D, E och F att vara färglösa. Fortsatt ned i alfabetet övergår färgen från färglös till något färgad, först vid Z blir den gula färgen synbar.


 

Titta och hitta den perfekta färgen för dig...

 

© Copyright Diamond Factory. All rights reserved.